Groene energie opwekken

Om minder fossiele brandstoffen te verbranden en dus minder gassen toe te voegen aan het versterkte broeikaseffect, moeten we flink gaan veranderen hoe we stroom opwekken. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn wind en zon als energiebronnen. Vraag is echter of dat wel genoeg is. Komen we er wel met bij ieder dorp een duurzame boerderij met een dak vol zonne panelen? Of is er toch meer nodig dan dat?

Tegenwoordig zijn er veel subsidies beschikbaar voor boeren die groene energie willen opwekken op hun boerderij. Het kan hier gaan om zonnepanelen voor op de grote daken van schuren, maar ook om het plaatsen van windturbines. Dit zijn investeringen die dus worden bekostigd door de overheid, waar de boeren zelf op de lange termijn aan kunnen verdienen. Het is dan ook niet gek dat vele boeren hier al gebruik van hebben gemaakt. Meer en meer daken kleuren blauw en steeds meer velden hebben tegenwoordig een windturbine tussen de koeien staan.

Toch is er meer nodig dan zonnepanelen voor bedrijf, aangezien dit soort bronnen geen energie kunnen opwekken als het nacht is, of als er geen wind staat. Is het eens een dagje wat minder qua stroomopbrengst, dan wil je niet hebben dat een deel van het land ineens zonder stroom komt te zitten. Je moet dus of een hele grote hoeveelheid wind turbines en zonne panelen neerzetten en dus eigenlijk dubbel investeren, of je moet iets hebben om op terug te vallen.

Dat waar op wordt teruggevallen is momenteel vaak toch echt de kolen in onze kolencentrales. Om een echt groen stroomnet te hebben is het bijvoorbeeld niet slecht om te overwegen om kerncentrales in dienst te nemen. Hoewel deze door veel mensen gevreesd worden, zijn ze een schoon en veilig alternatief voor de momenteel nog veel gebruikte centrales op fossiele brandstoffen.